Jaarverslag 2017

NIRAS staat ten dienste van de gemeenschap. Ze beheert al het radioactieve afval, zowel op korte als op lange termijn, door oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren, met eerbied voor de maatschappij en het milieu.

Editoriaal

Zoals de traditie het wil, geven we het woord aan de voorzitter en de directeur-generaal van NIRAS.

De heer Francis De Meyere, voorzitter van de raad van bestuur, en de heer Marc Demarche, directeur generaal, hebben het met ons over hun nieuwe verantwoordelijkheden en geven commentaar bij de gebeurtenissen die in 2017 indruk op hen hebben gemaakt.

Belangrijke gebeurtenissen in 2017

2017 was een jaar vol markante gebeurtenissen.

Ontdek maand per maand wat er allemaal gebeurd is.

Lees meer

Nieuwe specialisaties om nieuwe uitdagingen aan te gaan

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee NIRAS geconfronteerd wordt, is de noodzaak om een goede radiologische karakterisering van het radioactieve afval te behouden, met name van het afval dat bestemd is voor oppervlakteberging, of de noodzaak om nieuwe nucleaire gebouwen te realiseren die aan bijzonder strenge kwaliteitseisen voldoen.